الگوی هدف گذاری با یک واحد درسی (ریاضیات پایه اول ابتدایی)

 

خود

خلق

خلقت

خدا

تفکر وتعقل

گمانه زدن - تشخیص راست وچپ -تشخیص شباهت ها و تفاوت ها در اندازه و شکل درخت ها - طراحی داستان برای تصویر - تشخیص اشکال هندسی - ردیف -ستون - و یافتن الگو در تصویر

تشخیص حقوق دیگران -تشخیص نوع پوشش افراد تصویر

تشخیص کارکرد چراغ راهنما- تشخیص ساختمان ها و درخت ها از نظر شکل و تعداد

تفکر درباره ی نعمت های خدا که در تصویر است

ایمان

باور قوانین راهنمایی و رانندگی (عابر وسواره - شناخت خط کشی- چراغ راهنما و..) پذیرش کاربرد مفاهیم ریاضی در روابط اجتماعی

پذیرش حقوق دیگران

علاقمندی به حفظ محیط زیست- پذیرش مقررات راهنمایی با توجه به درک اهمیت آن ها

توجه به رعایت قوانینی که منجر به رضایت و عنایت خدا می شود

علم

یادآوری مفاهیم چپ وراست -بالا وپایین-قبل وبعد و شمارش -ترتیب اول.دوم .سوم- اشکال هندسی-آشنایی با مفاهیم جلو پشت

شمارش افراد داخل ماشین-شمارش افراد حاضر در خیابان به تفکیک جنس و تا حدودی سن

دانستن فرایند و اهمیت کمربند ایمنی -شمارش فواید چراغ راهنما و خط کشی-دانستن مفهوم رنگ ها چراغ راهنما- دانستن تعداد افراد و درختان

آشنایی با نعمت ها و شمارش پنج نمونه از نعمت های خدا در بدن خود که به حفظ انسان از خطر منجر می شود.

عمل

استفاده از مفاهیم ریاضی در روابط اجتماعی-دررعایت مقررات عبور ومرور-توانایی شمارش- جهت یابی- داستان گویی تصویر- توانایی مشاهده ی دقیق اطراف- رعایت نکات ایمنی در محیط پیرامون

شمارش چهار نمونه از رفتارهای مناسب عبور از خیابان- شمارش سه نمونه از رفتارهای نامناسب در خیابان

شمارش درختان محیط مدرسه -خانه- شمارش پنج خط از خطوط عابر پیاده- نشان دادن سه شکل چهارگوشه در تصویر کلاس یا سایر محیط ها

-نشان دادن دوستون- وسه ردیف کلاس

شمارش سه نمونه از نعمت های خدا در تصویر-

انجام چهار نمونه رفتار برای حفظ امنیت خانواده

اخلاق

رعایت قوانین راهنمایی -شمارش و ذکر مراحل عبور از خیابان- شمارش کارهایی که قبل از خروج از خانه انجام می دهیم

احترام به حقوق دیگران و حفظ امنیت آن ها-شمارش پنج نمونه از رفتارهای محترمانه با افراد

شمارش سه نمونه از رفتارهای مناسب محیط اجتماعی

شمارش دو نمونه رفتاری که موجب رضایت خداوند می شود.

آخرين مطالب

 

موضوعات

صفحات

کوهرنگ بختیاری

آمار بازيد

درباره ما