داستان های درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی


برنامه درسی تفکر و پژوهش آموزگارملک آبادکوهرنگ

روش های قصه گویی آموزگارملک آبادکوهرنگ


مراحل روش قصه گویی آموزگارملک آبادکوهرنگ
 دیدنی های سرزمین من آموزگارملک آبادکوهرنگ
داستان نارنجی پوش امانت دار آموزگارملک آبادکوهرنگ
داستان خرسی که می خواست خرس باقی بماند آموزگارملک آبادکوهرنگ
داستان مارگیر و اژدها آموزگارملک آبادکوهرنگ
داستان دانه نی آموزگارملک آبادکوهرنگ
داستان ماه بود و روباه آموزگارملک آبادکوهرنگ
داستان میمون های گران بها آموزگارملک آبادکوهرنگ

داستان های درس تفکر و پژوهش:رضا

آموزگارملک آبادکوهرنگ
داستان درخت بخشنده آموزگارملک آبادکوهرنگ
داستان پرواز کن، پرواز آموزگارملک آبادکوهرنگ

همکاران محترم می توانند مطالب ، نحوه تدریس وطرح درس را به این وب  ارائه دهید تا با نام خودتان منتشر شود .آخرين مطالب

 

موضوعات

صفحات

کوهرنگ بختیاری

آمار بازيد

درباره ما