نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان 

 سوالات آزمون استعدادهای دانش آموزان- 1

 

 

 سوالات آزمون استعدادهای دانش آموزان- 2

 

 

 سوالات آزمون استعدادهای دانش آموزان- 3

 

 

 سوالات آزمون استعدادهای دانش آموزان- 4

 

 

 سوالات آزمون استعدادهای دانش آموزان- 5

 

 

 سوالات آزمون استعدادهای دانش آموزان- 6

 

 

 سوالات آزمون استعدادهای دانش آموزان- 7

 

 

 سوالات آزمون استعدادهای دانش آموزان- 8

 

 

 سوالات آزمون استعدادهای دانش آموزان- 9

 

  • این سوالات جهت آشنایی همکاران تهیه شده است
  • در برخی از نمونه سوالات جلوی گزینه ها علامت گذاشته شده است که جواب نادرست است 
  • لطفا درسنامه و منبع آزمون ضمن خدمت را حتما مطالعه فرماید

 آخرين مطالب

 

موضوعات

صفحات

کوهرنگ بختیاری

آمار بازيد

درباره ما