قحط الرجال در شهرستان کوهرنگ برای مدیریت آموزش و پرورش

مدیریت در یک سازمان ، اداره و نهاد از مهم ترین عوامل موفقیت یا انحطاط آن مجموعه می باشد . یک مدیر موفق باید قادر باشد انگیزه ی ارائه خدمت و انجام وظیفه  به نحو احسن را در افراد زیر مجموعه ی خود ، قوی و سالم ، زنده نگه دارد . این امر تحقق پیدا نخواهد کرد مگر با شناسایی توانایی ها و شایستگی ها و بکار گیری این شایستگی ها و رعایت عدالت و انصاف در میان آن مجموعه . البته پرداختن به همه ی علل و عوامل موفقیت در مدیریت در این مجال نمی گنجد .

یکی از انواع مدیریت ناموفق آن است که مدیر بجای اندیشیدن به پیشرفت سازمان و اداره تنها به پیشرفت خود و استحکام مقام و موقعیت خود بیندیشد  .. در این نوع مدیریت ، چینش مهره ها نه بر اساس شایستگی ، بلکه بر اساس میزان اطاعت و وفاداری و سر سپردگی به خود و تأمین منافع خود مدیر است . این وفاداری در افرادی که به نوعی وابستگی دارند ، مانند قوم و خویش ، همشهری بودن بیشتر خود را نشان می دهد . پیامد این نوع مدیریت  چیزی جز دلسردی و سرخوردگی افراد زیر مجموعه نخواهد بود .   

در سازمان آموزش و پرورش استان نیز بعد از تسویه حساب های سیاسی ، نوبت به تسویه حساب های قومی رسیده است و اتفاقاً شواهد زنده دال بر تأیید حرف من ، در طی سال جاری از راه رسید. نمونه ی بسیار روشن آن در عزل و نصب در اداره آموزش و پرورش کوهرنگ است؟ آیا در این شهرستان قحط رجال بود ؟ آیا این توهین به معلمان شایسته و کارکنان دلسوز این شهرستان نیست ؟ آیا این وضعیت موجب دلسردی کارکنان و معلمان این شهرستان نمی شود ؟ اگر قرار باشد هرکسی در منصبی قرار می گیرد ،که هیچ شناختی از موقعیت شهرستان ندارد چگونه می خواهد این اداره را مدیریت نماید ؟ وقتی به اداره آموزش و پرورش کوهرنگ مراجعه می کنید احساس نمی کنید در شهرستان کوهرنگ هستید.

حکایتی نقل می کنند که : کفن دزدی بعد از عمری کفن دزدی در بستر مرگ افتاد . پسرش را نصیحت کرد که دلبندم، من که کار خیری نکردم تا مردم دعای خیر و رحمتی برایم طلب کنند ، حد اقل تو بیا و همت کن ، کاری کن که مردم به واسطه ی تو خیر و رحمتی برای من طلب کنند . فرزند وعده داد که کاری کند که مردم برای پدر درود و رحمت بفرستند . پدر در گذشت و پسر همان پیشه ی پدر را ادامه داد با این تفاوت که بعد از در آوردن کفن از تن مرده ، جسارتی هم به مرده می کرد و مرده را در قبر راست می نشاند . مردم وقتی این وضعیت را می دیدند ، می گفتند صد رحمت به کفن دزد اولی . و این چنین پسر موفق شد به وعده ی خود به پدر عمل کند .

غرض اینکه هر رئیس جدیدی که می آید ، می گوییم صد رحمت به قبلی .

اعتراض به این وضعیت حق کارکنان و معلمان است به هر شکلی که می توانند اعتراض خود را ابراز کنند . باید نماینده و مسئولین ذی صلاح را در جریان قرار داد و از آنان خواست با تدبیر و شجاعت خود در مقابل این عملکرد جوابگو باشند. البته شخصیت متواضع رئیس کنونی سازمان بسیار قابل احترام می باشند ولی به نظر می رسد باید در عزل و نصب ها دقت بسیاری داشته باشد یا گروه مشاوران ایشان گروه مناسب و کارکشته ای نیستند .   

به امید داشتن آموزش و پرورشی پویا و کارآمد برای فرزندان سرزمین بختیاریآخرين مطالب

 

موضوعات

کوهرنگ بختیاری

آمار بازيد

درباره ما