کتاب های ششم


یش نویس کتاب علوم ششم ابتدایی                                  اینجا         

پیش نویس کتاب فارسی ششم ابتدایی                              اینجا

پیش نویس کتاب کارفارسی  ششم ابتدایی                         اینجا

 راهنمای تدریس فارسی ششم ابتدایی                              اینجا

پیش نویس کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی                 اینـجا

 پیش نویس کتاب هنر ششم ابتدایی                                  اینجا

پیش نویس کتاب سلامت وتربیت بدنی ششم ابتدایی              اینجا

پیش نویس کتاب راهنمای؛سلامت وتربیت بدنی  ششم          اینـجا 

  دانلود کتاب اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی                       اینـجا  

پیش نویس ریاضی ششم ابتدایی                                    اینـجا

 

پیش نویس کتاب: کاروفن آوری                                    اینجا

 

پیش نویس کتاب : کاروفن آوری( راهنمای معلم )             اینـجا

 

پیش نویس کتاب : تفکروپژوهش( راهنمای معلم )            اینـجا

 

  پاورپوینت ساختارریاضی ششم ابتدایی                         اینـجاآخرين مطالب

 

موضوعات

صفحات

کوهرنگ بختیاری

آمار بازيد

درباره ما