تاریخ تولدت را حدس بزن

روز تولدتان را در ۲۰ ضرب کنید و با ۷۷جمع کنید، مجموع را پنج برابر کنید وبا عددی که ماه تولد شما را نشان می دهد جمع کنید. این مجموع را در ۲۰ضرب کنید و دوباره با ۷۷ جمع کنید. نتیجه را در ۵ ضرب کنید و دو رقم سمت راست سال تولدتان را به آن اضافه کنید .آن چه را به دست می آید به من بگوئیدتا من تاریخ دقیق تولد شما را بگویم!

 

97 = 77 +(1 ×20 )

497 =12 +(97 ×5)

10017 = 77+ (20×497)

50140= 55+ (5 ×10017)

011255 = 38885-50140

دقیقا تاریخ تولد را نشان می دهد  01/ 12/ 55

راه حل این است که عدد ۳۸۸۸۵ را از نتیجه ای که به دست آمده کم می کنیم:
رقم های ظاهر شده به ترتیب از راست به چپ:دو رقم اول سال، دو رقم بعدی ماه ودو رقم آخر روز تولد را نشان می دهند.
مثلا” فرض کنید کسی در 1 اسفند سال ۱۳55 متولد شده باشد

منبع :کتاب در پی فیثاغورث

/ 0 نظر / 26 بازدید