معرفی پروفسور امید علی شهنی کرم زاده

نام: امید علی
نام خانوادگی: شهنی کرمزاده
 
تاریخ تولد:    1324
محل تولد : مسجد سلیمان
گروه : ریاضی
مرتبة علمی: استاد 1362 
                                  


محلّ تحصیلات
  
مقطع 
محل تحصیل رشته   تاریخ  دیپلم  مسجد سلیمان ریاضی 
1343 کارشناسی دانشگاه تهران ریاضی 1348 کارشناسی ارشد دانشگاه اکستر انگلستان ریاضی 1350 دکترا دانشگاه اکسترانگلستان ریاضی 1353
                        
عضویت در مجامع علمی

 
عضو انجمن ریاضی ایران، انجمن ریاضی آمریکا، انجمن ریاضی انگلستان، 
انجمن ریاضی ژاپن و عضو اتحادیه ریاضی معلمان آمریکا.
فعالیت های علمی و طرح ها
تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی : 20 مقاله    تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی بین المللی: 30 مقاله تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی ملی: 15 مقاله   تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی بین المللی : 10 مقاله طرح تحقیقاتی اجرا شده  و در دست اقدام: 4 طرح کتاب های ترجمه و تألیفی چاپ شده : 1 کتاب تعداد پایان نامه های راهنمایی شده :    کارشناسی ارشد:   30       دکترا : 12   مسؤولیت های اجرایی: 
مدیر گروه ریاضی از سال 1354 تا 1356
رئیس دانشکدة علوم ریاضی از 1356 تا 1358 
مدیر گروه ریاضی از 1365 تا 1380 
رئیس دانشکدة علوم ریاضی از 1380 تا1386
عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید چمران
عضو شورای دانشگاه شهید چمران 
عضو کمیتة پژوهشی دانشگاه شهید چمران
عضو تیم سرپرستی دانش آموزان المپیاد ریاضی به مدت 14   سال از سال 1367
در چندین دورة متوالی عضو و سرپرست کمیتة برگزاری ریاضی دانشجویی
عضو هیأت تحریریه مجلات نشر ریاضی
ولتن انجمن ریاضی ایران
مجلة علوم دانشگاه تربیت معلم
مجلة ریاضی دانشکدة علوم دانشگاه تهران 
مجلة علوم دانشگاه شهید چمران.
جوایز ومدال ها: 
جایزة ویژة ترویج علوم در سال 1383 توسط انجمن ترویج علم ایران

پروفسور شهنی کرم زاده متولد شهرستان مسجدسلیمان است و صادقانه و صمیمانه به شهر، استان وبه ملت ایران عشق می ورزد. او اخیرا به خاطرتلاش برای عمومی کردن علم ریاضی ، موفق به کسب جایزه ترویج علم ایران و لوح تقدیر ویژه شد

منبع : کوهرنگ

/ 1 نظر / 74 بازدید
مائده

سلام...ممنون از مطالبتون... ولی کجا میشه مقالات استاد رو پیدا کرد؟