دانلود سوالات کنکور (کلیه رشته ها ) 1391

سوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال ۱۳۹۱

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی

سوالات گروه آزمایشی هنر سال ۱۳۹۱ 

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی

سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی سال ۱۳۹۱

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی

دفترچه اختصاصی بهیاری

سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی سال ۱۳۹۱

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی-زبان انگلیسی

دفترچه اختصاصی زبان های فرانسه وآلمانی

سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال ۱۳۹۱

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی

دفترچه اختصاصی اصول و عقاید

توجه : به دلیل گستردگی و انواع سوالات فقط کلید سوالات ((عمومی – اسلام – انگلیسی – A )) قرار داده شده است .

دانلود کلید سوالات 

/ 0 نظر / 27 بازدید